Kentleşme

 • Canlı güvenli sokaklar, uyumlu estetik cepheler
  Canlı güvenli sokaklar, uyumlu estetik cepheler
 • Kent Meydanları
  Kent Meydanları
 • Kentsel dönüşüm kooperatifleri
  Kentsel dönüşüm kooperatifleri
 • Katılımcı Planlama
  Katılımcı Planlama

 

Yeni Yenişehir yapılı çevresini özenle oluşturacak bir kent olacak

 • Kentsel dönüşüm kooperatifleri
 • Katılımcı planlama
 • Büyüklü küçüklü kamusal alanlar
 • Canlı güvenli sokaklar, uyumlu estetik cepheler

Yeni Yenişehir uluslararası metinlerden ve yerel tecrübelerden ilhamını alan topyekün yeni bir kentleşme anlayışı ile kent hakkı ilkesini hayata geçirecek.

Yeni Yenişehir HABITAT III Zirvesi’nde kabul edilen Yeni Kentsel Gündem’in izinde konut, içme suyu gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyecek; kaliteli kamusal mal ve hizmetlere eşit erişim sunacak; kentsel alanların toplumsal, ekolojik ve sosyal işlevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak.

Hareketliliğe izin veren sportif tesisler, bilgiyi üreten ve paylaşan platformlar, hemşehrilerinin bir araya gelmesini kolaylaştıran çevre düzenlemeleri, dayanışmayı mümkün kılan imkanlar ve doğayla dost bir yaklaşımın izlerini taşıyacak yeni bir kentleşme anlayışını taşıyacak Yeni Yenişehir.

Yeni Yenişehir kentsel mekanı sadece değişim değeri üzerinden değil, kullanım ve hatta paylaşım değeri üzerinden algılayacak ve işleyecek bir kentleşme politikasının izini sürecek.

Gösterişli peyzaj çalışmaları, manasız kent mobilyaları yerine doğal güzellikleri öne çıkaran, kamusal işlevler barındıran meydan düzenlemeleri yapılacak, kentsel planlama çalışmaları mahallelerden başlayarak hemşehrilerin bilgisi ve katılımı ile yürütülecek.

Uzun lafın kısası…

YeniYenişehir ranta dayalı değil, estetik ve kamusal değerleri gözeten bir yapılı çevreye kavuşacak.