Dayanışma

 • Üretici ve Tüketici Kooperatifleri
  Üretici ve Tüketici Kooperatifleri
 • Üretici ve Tüketici Kooperatifleri
  Üretici ve Tüketici Kooperatifleri
 • Aile Sigorta Kartları
  Aile Sigorta Kartları

 

Yeni Yenişehir dayanışma içinde bir kent olacak

 • Üretici ve Tüketici kooperatifleri.
 • Aile Sigorta Kartı (Can Suyu)
 • Yerel Para Birimi.

Sadece Türkiye değil, tüm Dünya ekonomik olarak sancılı bir dönemden geçiyor. Piyasanın çarkları tekliyor, geleneksel devlet aygıtları popülist politikalara alet ediliyor.

Öte yandan tüm dünyada yeni dayanışma modelleri gelişiyor. Tarım üreticileri kooperatifleşiyor, kolektif ekonomik işletmeler hayata geçiyor, yerel esnafa sahip çıkılıyor, tüketiciler bir araya gelip ihtiyaçlarını sağlıklı, ekonomik ve adilane bir şekilde karşılayacak örgütlenmeler oluşturuyor.

Yeni Yenişehir Türkiye ve Dünyadaki bu tecrübelerin yakın takipçisi olacak ve özellikle kooperatifçilik alanındaki tecrübe ve birikimini sakinlerinin ekonomik refahını artıracak imkanlarla seferber edecek.

En dezavantajlı kesimlerin yaşamsal ihtiyaçlarını giderecek ama bunu onları küçük düşürmeyecek can suyu yardımları ile gerçekleştirecek.

Yeni Yenişehir işveren değil, iş kurduran hemşehrilerinin sosyo-ekonomik olarak güçlenmesi için her türlü imkanı, eğitimi ve desteği veren bir kent olacak.

Uzun lafın kısası…

YeniYenişehir hemşehrilerinin birikimlerini, becerilerini ve kaynaklarını bir araya getireceği politikaların izinde olacak.